Santiago Vidal va ésser membre d’aquesta secció territorial mentre va estar en actiu en la carrera judicial, i per això, encara que causà baixa a la nostra associació el 2 de març de 2015 i fa temps no està al cas dels posicionaments associatius,  ens ofenen més que a altres col·lectius les seves manifestacions sobre el destí de les jutgesses i els jutges que treballen a Catalunya, en cas d’una hipotètica desconnexió d’Espanya.

Santiago Vidal ens tenia acostumat a les sortides de to, i pensàvem que ja no ens podia sorprendre, però ho ha aconseguit.

Confiem que, com sembla que ha estat en altres ocasions, les seves paraules siguin fruït de la seva fantasia, o d’afany de protagonisme i notorietat, però, en tot cas, seria inacceptable que el govern català formés llistats de jutgesses i jutges en funció de la ideologia de cadascú, i en particular de la seva proximitat o llunyania envers les posicions polítiques que defensen la independència de Catalunya, per depurar la carrera judicial, arribat el moment.

A més d’això, i pel que fa al conjunt de les manifestacions que s’atribueixen a Santiago Vidal i de les quals avui es fa ressò la premsa, la secció territorial de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia vol donar a conèixer la seva total discrepància, doncs les eixes opinions en absolut no són compartides per aquesta associació, i volem recordar, a més a més, que Santiago Vidal ostenta un càrrec polític i, per tant, aquelles manifestacions s’han de considerar fetes des d’aquesta condició, i de cap manera com a jutge.

Barcelona, 27 de gener de 2017

 

Santiago Vidal fue miembro de esta Sección Territorial mientras estuvo activo en la carrera judicial, i por eso, aunque causó baja en nuestra asociación el 2 de marzo de 2015 y hace tiempo que no es informado de los posicionamientos asociativos, nos ofenden más que a otros colectivos sus manifestaciones sobre el destino de las juezas y los jueces que trabajan en Catalunya, en caso de una hipotética desconexión de España.

Santiago Vidal nos tenia acostumbrados a las salidas de tono, y pensábamos que ya no nos podría sorprender, lo ha conseguido.

Confiamos en que, como parece que ha pasado en otras ocasiones, sus palabras sean fruto de su fantasía, o de un afán de protagonismo y notoriedad, pero, en todo caso, sería inaceptable que el Gobierno catalán confeccionara listas de juezas y jueces en función de la ideología de cada uno, y en particular de su proximidad o lejanía hacia las posiciones políticas que defienden la independencia de Catalunya, para depurar la carrera judicial, llegado el momento.

Además de todo ello, y respecto al conjunto de manifestaciones que se atribuyen a Santiago Vidal y de las que se hace difusión la prensa, la sección territorial de Juezas y Jueces para la Democracia quiere dar a conocer su total discrepancia, ya que son opiniones que no son en absoluto compartidas por esta asociación, y queremos recordar, además, que Santiago Vidal ostenta un cargo político, y, por tanto, aquellas manifestaciones se han de considerar hechas desde tal condición, y de ninguna manera como Juez.

 

En Barcelona, a 27 de enero de 2015